Foredrag

Levende formidling 

I de sidste mange år har jeg jævnligt holdt foredrag eller undervist både privat- og fagpersoner. Alle oplæg vil være løsningsorienterede, og efterlade tilhørerne med en række nye værktøjer. Mine oplæg er desuden præget af et levende tempo og invitation til dialog undervejs.

Jeg tilbyder:

Foredrag målrettet privatpersoner, eventuelt med aftenskole, børneinstitution, kirke eller bibliotek som arrangør.

  • “Konflikter og brud i familien (forældre og voksne børn/ voksne søskende) – hvordan opstår de, hvilke konsekvenser har det, og hvad gør man?” Afrundes med en palet af løsningsmetoder.(Boks kan foldes ud med mere tekst her)
  • “Børn og digitale medier: sæt fornuftige og velfungerende rammer i familien”. (Boks)
  • “Barn med handicap: identitetsudvikling, selvaccept og social trivsel” – Hvordan kan I som forældre understøtte en sund identitetsudvikling hos et barn med handicap eller særlige vanskeligheder? (Boks med mere info under)
  • “Barn med handicap: pas på jer selv som forældre”. Stress og selvomsorg, når ét barn kræver meget af hele familien.
Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

kontakt@camillabechsgaard.dk

Jeg tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

Eller online via sikkert system.

Foredrag målrettet fagpersoner og/eller institutioner:

“Borgere med traumer og PTSD: hvordan etableres et velfungerende samarbejde?”

Det kan være svært at få gennemført de lovmæssige tiltag med borgere der reagerer voldsomt på indkaldelse til dialog, enten ved at blive vrede eller sygemelde sig gentagne gange. Med en traumefokuseret tilgang kan det blive muligt at opfylde lovgivningens krav, samtidig med at borgeren føler sig set og hørt.

“Voksne med en blanding af kognitive og følelsesmæssige problematikker, uden klare diagnoser: hvordan hjælpes de bedst?”

Ofte falder voksne, der befinder sig i den tungere ende af intelligensskalaen, mellem to stole. De er for gode til de særlige tilbud for udviklingshæmmede, men for skrøbelige til at klare sig på det almindelige uddannelses- og arbejdsmarked. Nogle får et misbrugsproblem eller ender i uhensigtsmæssige relationer. Hvad kan I som kommune gøre for at støtte denne gruppe?

“Børn og unge med høre- eller øvrige sansehandicap:

Hvilke udfordringer står de overfor, og hvordan kan man som fagperson forebygge mistrivsel og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt?”

Supervision

Udredning

Undervisning

Formidling

Foredrag