Supervision

Hvad er supervision – og hvorfor skal man have det?

Hvis du er psykolog, socialrådgiver, socialpædagog, bostøtte, ergoterapeut eller i andre omsorgsfag, har du behov for indimellem at få andre øjne på dine faglige metoder – og få hjælp/sparring til hvordan du eventuelt kan arbejde med en given problemstilling på en anden måde. Det kan både foregå individuelt, eller for en personalegruppe.

Dette får du ud af individuel supervision:

  • En udvidet og stærkere faglighed
  • Som psykolog: godkendte timer til autorisation eller specialistuddannelse
  • Forebyggelse af “omsorgstræthed”: du får luft, og et rum som kun er dit
  • Nye vinkler på det, der udfordrer dig
  • Viden, som du kan tage med dig tilbage og afprøve i praksis

Dette får I ud af gruppesupervision:

  • En fælles faglighed som gruppe, hvor I arbejder i samme retning
  • Som psykolog: godkendte timer til autorisation eller specialistuddannelse
  • Forebyggelse af “omsorgstræthed”: I får mere overskud til borgerne, og kan støtte hinanden.
  • Nye vinkler på problemløsningen
  • Viden, som bliver fælles for gruppen, og som I kan afprøve og diskutere mellem supervisionsgangene.

Baggrund og metode

Jeg har været psykolog siden 1999, og har igennem årene tilegnet mig en bred erfaring inden for både børn-unge og familieområdet, samt med ledelse og individuel voksenterapi. Herunder særlig erfaring med traumer og PTSD. Jeg er igang med Dansk Psykologforenings supervisor-uddannelse, og blev i 2018 godkendt som specialist i psykoterapi med voksne. Læs mere om mit teoretiske udgangspunkt på denne side.

Individuel supervision aftales direkte mellem supervisanden og mig som supervisor. Hvis I som gruppe fra en institution ønsker at indgå aftale om et supervisionsforløb vil jeg gerne have en dialog med jeres leder. Det er vigtigt for mig, at supervisionen understøtter de målsætninger der er for arbejdet, og at ledelsen samtidig bakker op om de eventuelle nye tilgange, der kunne dukke op som resultatet af en fælles refleksion. Ellers kommer supervisionen til at fungere i et isoleret rum, der ikke kan trækkes med ind i jeres arbejdshverdag.

Pris: 1500 kr i timen, plus kørsel efter statens høje takst pr km. Al køretid faktureres med 400 kr i timen. Jeg har selv et gruppelokale til rådighed for op til 16-18 personer, men kommer gerne ud til jer.

Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

admin@camillabechsgaard.dk

Vi tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

 

Supervision

Udredning

Undervisning

Formidling

Foredrag