Voksne børn & forældre

Forholdet mellem forældre og voksne børn kan være til glæde og livslang tryghed for begge parter, men det kan også være en relation fyldt med konflikter og sårende ord til hinanden. Du har måske oplevet familiebegivenheder, der gang på gang slutter med en eksplosion – eller at du går hjem med en stor knude i maven. 

 Også svigerforældre kan blive årsag til afstand eller brud mellem voksne børn og forældre, hvis der er kritik af den partner/ den livsstil det voksne barn har valgt. Voksne søskende fører ofte et skrøbeligt familieklima med sig ind i voksenlivet, og vil leve videre med roller tildelt i barndommen – og følelserne af svigt, kritik og jalousi, som blev grundlagt allerede dér. 

Nogen gange fører konflikter mellem voksne børn og forældre til permanente brud, som oftest på det voksne barns foranledning. Det giver stor smerte hos forældrene, og kræver bearbejdning, før man er klar til at gå videre i livet. Et brud kan dog også være på sin plads eller nødvendigt, hvis en af parterne er så skadet af misbrug eller psykisk sygdom, at det ikke er holdbart for andre i familien at bevare relationen. 

Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

admin@camillabechsgaard.dk

Vi tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

 

Konflikter med dine voksne børn

Konflikter mellem forældre og voksne børn (og svigerbørn), eller når de voksne børn fravælger dig/ jer som forældre, er smertefulde for alle parter. Du kan både have brug for at arbejde med din forståelse af baggrunden for jeres konflikt, måske finde ud af nye rammer for, hvordan I kan være sammen – eller finde fred med, at du skal leve et liv som dit voksne barn ikke kommer til at være en del af. 

Konflikter med dine forældre

Når du som voksent barn barn oplever dine  forældre eller svigerforældre som grænseoverskridende/ svære at være sammen med, kan det fylde i tankerne. Du skal måske beslutte om forbindelsen skal brydes, eller skal i gang med at formulere og afprøve en tydeligere markering af, hvilken adfærd, du vil være med til. Ofte har konflikterne rødder langt tilbage, så der kan også være behov for tilgivelse. 

Konflikter mellem voksne søskende

Når voksne søskende bliver vrede på hinanden, eller småskændes hver gang de ses, hænger det som regel sammen med mønstre fra barndommen. Jalousi, følelsen af at være den mindst foretrukne eller frustration over altid at føle sig nedvurderet i familien kan være nogle af de mange mulige årsager til uvenskab mellem søskende. Også uenighed om ansvaret for gamle og syge forældre eller en arvesag kan skabe konflikt. 

Alkoholmisbrug & psykisk sygdom

Hvis en eller flere i din nære familie, enten dine forældre, svigerforældre eller voksne børn kæmper med alkoholmisbrug og/eller psykisk sygdom kan det fylde meget i familien. Både som “ar i sjælen” efter en lang periode med utryghed, men også nu. Hvordan fastholdes en familierelation til sårbare voksne, der er ustabile og ofte kalder på et omfang af støtte, der overstiger kræfter og tålmodighed hos selv de nærmeste?