Arbejdserfaringer

2020: Genopstart af egen praksis, Odense NV (uden aftale med sygesikringen).

2017-2020: Leder, VISO-specialist og psykologfaglig koordinator, Center for Seksuelt Misbrugte Syd, Odense C.

2015-2016: Projektkonsulent på website for unge, Telepsykiatrisk Center, OUH.

2009-2015: Privatpraktiserende psykolog med ydernummer, Odense C.

2010-2015: Børnesagkyndig undersøger for Statsforvaltningen (nu Familieretshuset), med udgangspunkt i egen praksis.

2009-2010: Terapeut hos PsykologhusetOdense C

2001-2009: PPR-psykolog for skoler og børnehaver i Søndersø Kommune – fra 2007 som en del af Nordfyns Kommune.

1999-2000: Afdelingspsykolog på børnehjem, Midtsjælland.

Uddannelser

Psykologi

2019: Supervisoruddannelse v. Dansk Psykologforening fuldført

2018: Godkendt af Psykolognævnet som specialist i psykoterapi med voksne

2016-2017: Kursuspakke med assessment, udredning og testmetoder (Voksenmodulet).

2011-2013: 2-årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi

2006-2010: 3-årig uddannelse i psykodynamisk terapi, med fokus på chok/traume og tegneterapi som redskab.

2005: Autoriseret af Psykolognævnet

1999: Uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet

  • Ovennævnte kurser er kun et udpluk af mine efteruddannelsesforløb. Derudover er der gennemført et større antal 1-2 dages forløb omkring udredning og terapi.

Formidling og organisation

2018: Modul på diplomuddannelse i ledelse “Det personlige lederskab: Ledelse og kommunikation / professionelt lederskab”.

2014-2016: Master i Cross-Media Communication, Københavns Universitet. Digital og tværmediel kommunikation, organisationsudvikling og strategisk planlægning.

2013: Web Content Creator, IBC Kolding. Innovation, planlægning og udførelse af webkommunikation.

 

 

Forfatterskab

Familiefred med dine forældre” og “Familiefred med dine voksne børn” udkom i henholdsvis 2012 og 2015. (Læs mere uddybende information ved at følge dette link). Begge bøger er skrevet sammen med journalist Katrine Krebs, som har lavet case-interviews med forældre og voksne børn, der har haft familiekonflikter tæt på.

Jeg har beskrevet den psykologiske baggrund for familiekonflikterne, og giver til sidst i hver bog konkrete råd til, hvordan du kan og bør håndtere en begyndende konflikt.

Det kan også være, der ikke er andre muligheder end at finde fred med et brud, herunder både de brud i kontakten, som du kan føle er nødvendige – og dem, som du ikke selv har ønsket.

Præsentation

Camilla Carlsen Bechsgaard, psykolog

Autoriseret, specialist i psykoterapi med voksne 

 

Udgangspunktet for mit virke som psykolog er ikke én bestemt måde at gøre tingene på, men derimod mit grundlæggende menneskesyn:

Jeg tror på, at hvert menneske er noget helt specielt for sig selv, og at hvert nyt samtaleforløb derfor er en fælles og spændende opdagelsesrejse i ukendt land!

Jeg har ingen færdige svar, men kan hjælpe dig på vej til selv at finde svarene.

Erfaringen ud fra mange samtaler i årenes løb tyder på, at det, vi alle forsøger at blive klogere på, er:

Hvordan kan jeg skabe min plads her i verden, så jeg trives – og fungerer godt sammen med mine nære mennesker?”

Undervejs i min psykologkarriere har jeg arbejdet både med børn, voksne og familier – og voksne enkeltvis. Jeg har mødt stort set alle problematikker, lige fra angst og depression til familiekonflikter og senfølger efter voldsomme overgreb i opvæksten.

På den måde har jeg med tiden fået stor erfaring – både med de udfordringer du/I kan stå overfor som familie, samt med hvad den enkelte voksne kan finde svært i sin tilværelse.

I et terapeutisk forløb hos mig, vil du opleve, at der er fokus på, hvordan du får skabt relationer i din hverdag. Terapi er kun igangsætteren – det, der skal bære dig igennem livet på langt sigt er gode, tætte og pålidelige mennesker, som holder af dig som du er.

 

  • Læs gerne mere om mine uddannelser og baggrund i boksene herover.

Er der en anden, du hellere vil tale med?

Vi er tre psykologer og psykologistuderende på adressen, så du kan også vælge at tale med:

Psykologistuderende
Sidsel Kloster

Psykologistuderende
Frederikke Faber