Stress på arbejdet

Stress kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Nogle af de første symptomer kan være, at du har let til gråd, ikke kan huske selv enkle ting og har meget svært ved at koncentrere dig. Ofte bliver du også opfarende/irritabel. Symptomerne kan minde meget om dem, der peger i retning af depression – og på mange måder kan stress og depression betragtes som to sider af samme problematik: Krop og sind reagerer voldsomt på en oplevelse af for stor belastning. 

Nogle er allerede sygemeldt fra arbejdspladsen når de kommer til første samtale, andre forsøger stadig at fungere i hverdagen. I samtaleforløbet forsøger vi i fællesskab at finde frem til hvilke ting der især har virket stressende. Ofte kan det være nødvendigt at arbejde med, hvordan du kan sige fra over for krav der føles uoverkommelige. Jeg kan også hjælpe dig med at formulere oplæg til en dialog med din leder og/eller tillidsrepræsentant. 

Fyring

Livet på en arbejdsplads rummer altid en risiko for at blive opsagt – især i krisetider. Frygten for at blive fyret kan i sig selv give stress, men hvis opsigelsen bliver en realitet kan du  både opleve chok, lavt selvværd, depression og en følelse af håbløshed omkring hvad der nu skal ske med dit liv. Det tager tid at orientere sig på ny, og her kan et mindre antal samtaler være en god hjælp på vejen.

Mobning på arbejdet

Mobning på arbejdspladsen er selvfølgelig først og fremmest noget din fagforening og ledelse bør inddrages i, men sideløbende kan du have behov for at få bearbejdet dine egne reaktioner og finde ud af hvordan du bedst kommer videre.

Find indre ro

I forbindelse med at reducere virkningen af stress og andre former for belastninger er det vigtigt, at du lærer at skabe dit ”rolige indre sted”, hvor du finder ny energi. Det kan være i naturen, ved hobby-aktiviteter eller bare helt lavpraktisk: at gøre mere af det, der gør dig glad.

Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

kontakt@camillabechsgaard.dk

Jeg tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

Eller online via sikkert system.

Terapi

Online terapi

Parterapi

Familieterapi

Tegneterapi