Undervisning og formidling

Temadage, teoretisk undervisning eller skriftlig formidling

I de sidste 25 år har jeg jævnligt undervist både privat- og fagpersoner. Derudover har jeg stærke kompetencer inden for skriftlig formidling af faglige emner. Eksempler på dette findes på min blog Psykologviden. (NB: Hvis du klikker på linket, kommer du væk fra denne side).

Alle oplæg vil være løsningsorienterede, og efterlade tilhørerne med en række nye værktøjer. Mine oplæg er desuden præget af et levende tempo og dialog med tilhørerne undervejs. Gruppearbejde kan også planlægges efter ønske fra arrangør.

Undervisningsforløb eller temadage

  • Til socialfaglige: “Borgere med traumer og PTSD: hvordan etableres et velfungerende samarbejde?” Det kan være svært at få gennemført de lovmæssige tiltag med borgere der reagerer voldsomt på indkaldelse til dialog, enten ved at blive vrede eller sygemelde sig gentagne gange. Med en traumefokuseret tilgang kan det blive muligt at opfylde lovgivningens krav, samtidig med at borgeren føler sig set og hørt.
  • Oplæg til temadag: “Voksne med en blanding af kognitive og følelsesmæssige problematikker, uden klare diagnoser: hvordan hjælpes de bedst?” Ofte falder voksne, der befinder sig i den tungere ende af intelligensskalaen, mellem to stole. De er for gode til de særlige tilbud for udviklingshæmmede, men for skrøbelige til at klare sig på det almindelige uddannelses- og arbejdsmarked. Nogle får et misbrugsproblem eller ender i uhensigtsmæssige relationer. Hvad kan I som kommune gøre for at støtte denne gruppe?
  • “Børn og unge med høre- eller øvrige sansehandicap: hvilke udfordringer står de overfor, og hvordan kan man som fagperson forebygge mistrivsel og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt?”
  • “Hvordan vendes konflikter med sårbare eller handicappede borgere til et konstruktivt forløb” Baggrund, forståelse og redskaber til konflikthåndtering.

Skriftlig formidling

Hvis du/I har brug for en fokuseret fagperson, der er hurtig til at sætte sig ind i nyt materiale og formidle det på letforståeligt dansk, vil jeg opfordre jer til at tage kontakt, så vi kan tale videre om opgave, vilkår og pris. Det kan for eksempel være:

  • Artikler til et socialfagligt blad eller kommunalt nyhedssite, både på web og print
  • Tekster til oplysningsbrochure
  • Digitale undervisningsforløb ( typisk en kombination af en række korte videoer med stemme og slides, ledsaget af PDF-arbejdsark der kan printes).
  • Redaktion og koordinering af større temahæfte omkring en socialfaglig eller psykologisk problematik

Der er mange flere muligheder..giv mig et kald, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

kontakt@camillabechsgaard.dk

Jeg tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

Eller online via sikkert system.

Supervision

Udredning

Undervisning

Formidling

Foredrag