Barn med handicap eller (kronisk) sygdom

Det kan være en voldsom oplevelse som forældre, hvis jeres barn bliver født med et handicap eller senere i opvæksten bliver diagnosticeret med en sygdom.

Krisereaktioner

Både følelsesmæssige og praktiske overvejelser dukker op: sorg, chok og tab samt bekymring for barnets fremtid, men også de konkrete udfordringer fylder – med at støtte barnet og finde tid til de særlige foranstaltninger der er behov for. I er under pres som familie, og skal finde tid til både barnet med særlige behov, måske søskende – og jer selv/hinanden. 

Får I den hjælp I har brug for? 

Ofte vil der være tilbud om hjælp i starten efter en diagnose, men en del familier oplever sig efterladt alene når tingene først er sat på skinner. Der er kommet hjælpemidler, plads i specialinstitution mm – men I står stadig i en ny og ukendt verden. Når jeres barn vokser op kan der komme nye kriser, fordi hver ny livsfase rummer andre forhindringer. For eksempel at barnet starter i skole, men ikke bliver en del af klassen socialt fordi han/hun skiller sig ud, og måske ikke er der på samme vilkår som de andre. 

Et samtaleforløb kan hjælpe jer med at blive klar over, hvad I har behov for nu. Måske skal der søges aflastning, måske skal I bare have sat mere ord på de tanker I har om både hverdagen med jeres barn, og tankerne om hvilken fremtid der venter. 

Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

admin@camillabechsgaard.dk

Vi tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

 

Terapi

Online terapi

Parterapi

Familieterapi

Tegneterapi