Teenager og løsrivelse

Når dit barn bliver ældre, kalder det på en nødvendig udvikling i jeres familieliv. Teenageren er ikke længere rettet mod sine forældre som de vigtigste personer i verden, men har travlt med at skabe sig en plads i venne-netværket. Hjemmet kan føles som en banegård, hvor der kun tjekkes ind kortvarigt for at spise, sove og se Youtube.

Familiesamvær

I skal have fundet en balance, hvor I accepterer den naturlige bevægelse væk – samtidig med at I bevarer kontakten med hinanden som familie. Også løsningen af huslige opgaver kan medføre store skænderier, som kan forpeste en ellers fredelig aften derhjemme. Her skal I som forældre have afklaret sammen hvad der er rimelige krav, og ikke mindst: hvordan I bakker hinanden op. 

Særlige problemer

Løsrivelsen sker nogen gange med en voldsom markering af “Du skal ikke bestemme over mig”, fulgt af adfærd der kan virke grænsesøgende – fx tidlig start med alkohol, nikotin og fester og manglende overholdelse af aftaler. Nogle unge mistrives synligt, og har udfordringer med for eksempel ensomhed, spiseforstyrrelser eller hashrygning – dette påvirker i lige så høj grad familiens trivsel. 

Her skal der gives hjælp både til konkret problemhåndtering OG bearbejdning af de følelser, det sætter igang i jer som familie. 

Camilla Bechsgaard

Camilla Bechsgaard

Psykolog

admin@camillabechsgaard.dk

Vi tilbyder
terapi i Odense
Filosofgangen 25, 2. sal,
5000 Odense C.

 

Terapi

Online terapi

Parterapi

Familieterapi

Tegneterapi